Kommunfullmäktige

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Sammanträde kommunfullmäktige

Karlsborgs kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande församling. De flesta förtroendevalda är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan om arbete eller studier. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige kontrollerar att nämnderna sköter sitt arbete efter lagar och regler samt följer det kommunfullmäktige beslutat.

Till sin hjälp har man kommunrevisorerna.

Valberedningen tar fram kandidater till de politiska posterna och dessa kandidater utses sedan av kommunfullmäktige.

För mandatperioden 2015-2018 har olika partier enats om samarbete genom valteknisk samverkan på följande sätt:

 • Socialdemokraterna och moderaterna, vilket gör att dessa två partier är i majoritet i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.
 • Centerpartiet, liberalerna och kristdemokraterna.


Övriga tre partier som finns representerade i kommunfullmäktige har inte ingått någon valteknisk samverkan.

Ledamöter och mandatfördelning

Kommunfullmäktige har 31 ordinarie ledamöter.

Mandatfördelning 2015-2018:
 • Socialdemokraterna: 12
 • Centerpartiet: 7
 • Moderaterna: 4
 • Liberalerna: 2
 • Sverigedemokraterna: 3
 • Kristdemokraterna: 1
 • Miljöpartiet: 1
 • Vänsterpartiet: 1

Vad gör kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar i av principiell betydelse, till exempel:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • utser ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna

Kommunfullmäktige fastställer också budget och skattesats för kommunen samt godkänner årsredovisning och tar ställning till ansvarsfrihet för nämnderna.

 • Ledamöter kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktiges ledamöter mandatperioden 2015-2018.

 • Kommunfullmäktige

  Här kan du ta del av sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige. Dessa sammanträden är öppna för allmänheten och utannonseras en vecka före sammanträdet.

 • Kallelser och handlingar

  Här hittar du kallelser och handlingar till kommande möten.

 • Protokoll och bilagor

  Här hittar du protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten samt från kommunens olika nämnder och rådgivande organ.

 • Allmänhetens frågestund

  På kommunfullmäktiges sammanträden ingår allmänhetens frågestund. Detta är en punkt på dagordningen där politikerna svarar på frågor som har kommit in skriftligen från invånare eller andra intresserade.

 • Medborgarförslag

  Som invånare i Karlsborg kan du påverka genom att väcka ärende direkt till kommunfullmäktige. Vi kallar det för medborgarförslag.