Karlsborgs sociala stiftelse

Besöksadress
Storgatan 16, Karlsborg

Organisationsnummer:
212000-1629

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Ekonomienheten
546 82 Karlsborg

Avkastning från Karlsborgs sociala stiftelse är tillgängliga för utdelning och regler för utdelning finns i stiftelsens stadgar. Som invånare i Karlsborgs kommun kan du söka pengar ur denna.

Så här ansöker du till Karlsborgs sociala stiftelse:

Bidrag kan sökas för de ändamål som anges i stadgarna.

Ansökan ska ske skriftligt på särskild blankett. 

Ansökan sänds till:

Karlsborgs kommun

Ekonomienheten

546 82 Karlsborg

Märk kuvertet: Karlsborgs sociala stiftelse