Anders Åkerberg

Badplatser

I Karlsborg vimlar det av fina badställen och stränder. Antingen väljer du att bada på någon av de platser där det finns lekplatser, toaletter och bryggor. Om du hellre vill vara för dig själv finns många fina guldplatser längs med våra alla sjöars strandlinjer.

Badplatser i Karlsborgs Kommun

 • Bottensjön - Karlsborgs Camping
 • Bottensjön, Hamnen (Mölltorp)
 • Bottensjön, Ringvägen (Karlsborg)
 • Bottensjön, Svartfjällsviken (Karlsborg)
 • Kyrksjön, (Mölltorp)
 • Viken, Forsvik
 • Viken, Skarven (Undenäs)
 • Vättern, Djäknasundet (norr om Granvik)
 • Vättern, Granvik
 • Vättern, Gula villan (Karlsborg)
 • Vättern, Hammaren (Brevik)
 • Vättern, Hanken (Karlsborg)
 • Vättern, Pingskyrkan (Karlsborg)
 • Vättern, Vättersvallen (Brevik)

 

Vid ett antal badplatser testas vattenkvaliteten med jämna mellanrum:

 • Bottensjön, Karlsborgs Camping
 • Kyrksjön, badplatsen (Mölltorp)
 • Viken, Skarven (Undenäs)
 • Vättern, Pingskyrkan (Karlsborg)
 • Vättern, Hanken (Karlsborg)
 • Vättern, Vättersvallen (Brevik)
 • Vättern, Djäknasundet (norr om Granvik)
 • Vättern, Granvik

 

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats hittar du aktuell information om kvaliteten på badvattnet vid de ställen vi mäter. Se länk till höger. Där hittar du också en länk till lite tips från turistbyrån på fina badställen.

 

Kontakt

Gata- och parkchef Gata- och parkenhetenArvid Lindner 0505-171 28Kontakt

 

Felanmälan
hål i gata, halt väglag och snöröjning, icke kontorstid:
031-334 10 64

Mer information