Upphandling och inköp

Upphandlingar för Karlsborgs kommun sköts oftast i samverkan med andra kommuner för att få större volym och därmed bättre förhandlingsläge. Det är Skövde kommuns upphandlingsenhet som sköter arbetet kring den samverkan.

Aktuella upphandlingar för de samarbetande kommunerna finns på Skövde kommuns webbsida för upphandlingar. Till höger hittar du en länk till den sidan.

Kontakt

EkonomienhetenKontaktBesöksadress

Storgatan 16, Karlsborg

Kommunens organisationsnummer:
212000-1629


Ekonom EkonomienhetenJenny Sjöstrand 0505-171 46Kontakt
Ekonomichef EkonomienhetenAnders Johansson 0505-171 51Kontakt

Länkar